مسابقات سالیانه و جشنواره برفی

مسابقات سالیانه و جشنواره برفی


با همکاری شرکت برف ساز کولاک و میراث فرهنگی و شرکت پتروشیمی بوشهر

 aniversary

 

 aniversary1

 

 aniversary2

 

 aniversary3

 

 aniversary4

 

 aniversary5

 

 aniversary6

 

 aniversary7

 

 aniversary8

 

 aniversary9

 

 aniversary10

 

 aniversary11