نصب و راه اندازی دستگاه های برف ساز در پیست بین المللی دیزین

نصب و راه اندازی دستگاه های برف ساز در پیست بین المللی دیزین

متن خبر در وب سایت رسمی مجموعه اسکی دیزین و شمشک

 dizin

dizin1

dizin2

dizin3

dizin4

dizin5

dizin6

dizin7

dizin8